ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι είναι η «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία»;
->Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θέλει να αναδείξει το πρόβλημα της παραβίασης των δικαιωμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας και να μιλήσει για τους τρόπους αντιμετώπισής των παραβιάσεων που καταγράφονται και γνωστοποιούνται.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας;
->Βασική αφορμή στάθηκε η συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που έχει καταγραφεί στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας, της ιατρικής περίθαλψης. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί δύο φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1ε της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (προσωπική ελευθερία και ασφάλεια) χτυπά ένα δυνατό συναγερμό τον οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Πιστεύουμε ότι είναι η ώρα να αντιδράσουμε και να δράσουμε συστηματικά για να αρχίσουμε να ακυρώνουμε τις προκαταλήψεις και όχι τους ανθρώπους.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Μέσα από μια σειρά δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία»
Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής:

 • Λειτουργία Γραφείου Συνηγορίας
  Παροχή δωρεάν νομικής και κλινικής στήριξης σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, στις οικογένειες ή το οικείο περιβάλλον τους
 • Εγχειρίδιο
  Συγγραφή Εγχειριδίου για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων στην Ψυχική Υγεία
 • Περιστατικά παραβίασης
  Ανάπτυξη μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών παραβίασης και πιλοτική εφαρμογή της
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (επαγγελματίες ψυχικής υγείας, νομικούς, αστυνομία κτλ)
 • Συγκέντρωση νομικών πληροφοριών που αφορούν στα δικαιώματα και στις παραβιάσεις για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ποιες είναι οι βασικές αιτίες του προβλήματος της παραβίασης;
-> Η θεσμική ανεπάρκεια
->Το στίγμα. Πρέπει να αλλάξει η αντίληψη που στηρίζεται στην «ανοχή της κοινωνίας» και τη «φιλανθρωπία» και να περάσουμε στο αυτονόητο της αναγνώρισης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με μείζονα ή ελάσσονα ψυχικά προβλήματα

Τι διαφορετικό μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα;
->Μια πιο συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παραβίασης των δικαιωμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας. Για πρώτη φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους βασικοί φορείς από το χώρο της προάσπισης των δικαιωμάτων (νομικοί) και της ψυχικής υγείας (ψυχίατροι και ψυχολόγοι) για να ανοίξουν το διάλογο και να κάνουν ένα πρώτο βήμα για να αντιμετωπιστεί πιο σφαιρικά και αποτελεσματικά ένα τόσο σοβαρό αλλά και σύνθετο θέμα, όπως είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας και η αντιμετώπισή της. Το φαινόμενο της παραβίασης είναι παλιό αλλά μέχρι σήμερα όποιες φωνές ακούγονταν και όποιες προσπάθειες γίνονταν ήταν πιο αποσπασματικές και πιο «αδύναμες». Για παράδειγμα, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ενώ επέφερε σημαντικές θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές στην ψυχική υγεία, δεν κατάφερε πολλά στον τομέα των δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα αυτό επιθυμεί να καλύψει τέτοια κενά ενώνοντας και ενδυναμώνοντας μεμονωμένες φωνές και προσπάθειες για να πετύχει κάτι πιο αποτελεσματικό και να οδηγήσει σε συστημικές και μακρόπνοες διεργασίες και αλλαγές προς όφελος των ομάδων στόχου (ψυχικά ασθενείς, οικογένεια, οικείο περιβάλλον) και συναφών φορέων στο χώρο της ψυχικής υγείας. Φορείς με πολυετή εμπειρία στον κλινικό και νομικό χώρο, με πανελλήνια και διεθνή δράση και δικτύωση, όπως η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨΥ), το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ανηλίκων (ΙΨΥΠΕ) και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) μπαίνουν κάτω από μια κοινή ομπρέλα δράσης συνεργάζονται στενά και συντονισμένα για να αναδείξουν το πρόβλημα, να ευαισθητοποιήσουν, να κινητοποιήσουν, να βάλουν τα θεμέλια για ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις στο χώρο των δικαιωμάτων στην ψυχική υγεία με την υποστήριξη του αναπηρικού κινήματος (ΕΣΑΜΕΑ).

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.