Ολοκληρώθηκε η λειτουργία του Γραφείου Συνηγορίας

Το Γραφείο Συνηγορίας (Γ.Σ.) ολοκλήρωσε τον κύκλο πιλοτικής λειτουργίας του έχοντας παράσχει στήριξη σε περισσότερα από 340 περιστατικά. Η παροχή των υπηρεσιών του ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» που χρηματοδοτούσαν τα EEA Grants και διαχειριζόταν το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέχρι τα τέλη Απριλίου 2016. Ως εκ τούτου δεν λειτουργεί πλέον τηλεφωνική γραμμή ούτε γίνονται δεκτά αιτήματα πολιτών. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση.

Μετά τη λήξη της χρηματοδότησης η ομάδα νομικών και ψυχολόγων αποφάσισε την παράταση της λειτουργίας του για δυο μήνες λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τη διευθέτηση υποθέσεων που είχαν μπει σε λίστα αναμονής στις οποίες δόθηκε η κατάλληλη κατεύθυνση.

Παράλληλα, καταβλήθηκαν προσπάθειες για να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του Γ.Σ. οι οποίες συνεχίζονται με στόχο την εξεύρεση μιας πιο μακροχρόνιας λύσης που θα συμβάλει στη θεσμοθέτησή του και θα επιτρέψει πρωτίστως την παροχή βοήθειας σε ακόμη περισσότερους πολίτες που βιώνουν την παραβίαση των δικαιωμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.