Ιουνίου 28, 2016

You are browsing the site archives for Ιουνίου 28, 2016.

Το Γραφείο Συνηγορίας (Γ.Σ.) ολοκλήρωσε τον κύκλο πιλοτικής λειτουργίας του έχοντας παράσχει στήριξη σε περισσότερα από 340 περιστατικά. Η παροχή των υπηρεσιών του ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε Όλοι […]