Ιουνίου 2016

You are browsing the site archives for Ιουνίου 2016.

Το Γραφείο Συνηγορίας (Γ.Σ.) ολοκλήρωσε τον κύκλο πιλοτικής λειτουργίας του έχοντας παράσχει στήριξη σε περισσότερα από 340 περιστατικά. Η παροχή των υπηρεσιών του ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε Όλοι […]