Μαΐου 9, 2016

You are browsing the site archives for Μαΐου 9, 2016.

γραφείο συνηγορίας

– Δελτίο Τύπου – Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παρατείνεται η λειτουργία του Γραφείου Συνηγορίας για τη δωρεάν στήριξη των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης Πάνω […]