Μαΐου 2, 2016

You are browsing the site archives for Μαΐου 2, 2016.

24 Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο

24 Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Συμμετοχή του προγράμματος «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία» Η εποχή της αυτονομίας Εκπρόσωποι του προγράμματος «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία» […]