Μαΐου 2016

You are browsing the site archives for Μαΐου 2016.

γραφείο συνηγορίας

– Δελτίο Τύπου – Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παρατείνεται η λειτουργία του Γραφείου Συνηγορίας για τη δωρεάν στήριξη των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης Πάνω […]

Συνάντηση μελών του προγράμματος με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας

Συνάντηση μελών του προγράμματος με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και της ψυχικής υγείας για τις προτεινόμενες αλλαγές στο χώρο των δικαιωμάτων στην ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών σεμιναρίων του […]

24 Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο

24 Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Συμμετοχή του προγράμματος «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία» Η εποχή της αυτονομίας Εκπρόσωποι του προγράμματος «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία» […]