ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) είναι μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1996. Διατηρεί, δυνάμει αδείας της διευθύνσεως ψυχικής υγείας του υπουργείου υγείας, Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με ψυχικές διαταραχές. Η έδρα του Ινστιτούτου βρίσκεται στην Αθήνα, δήμος Καλλιθέας, και η πολυδύναμη δομή της Αττικής (τμήματα: Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων, Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι του Ασθενούς, Κοινωνικοποίησης) παρέχει αδιαλείπτως υπηρεσίες στην κοινότητα για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της κοινοτικής και κοινωνικής ψυχιατρικής. Το Ινστιτούτο, πρωτοστατώντας στην εξάπλωση και εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην ελληνική περιφέρεια, λειτούργησε κατά περιόδους εξειδικευμένες δομές, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, στους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης.
Η επιστημονική ομάδα του ΙΨΥΠΕ αποτελείται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές και άλλους ειδικούς της ψυχικής υγείας. Στις δομές του ΙΨΥΠΕ παρέχονται υπηρεσίες σε περίπου 400 ασθενείς τον μήνα, ενώ το σύνολο των συνεργατών και του απασχολουμένου προσωπικού ανέρχεται σε 50 άτομα.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του το ΙΨΥΠΕ έχει αναπτύξει σημαντική δράση σε ποικίλους τομείς της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κυρίως σε: α) Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, β) Εξατομικευμένα σχέδια αποκατάστασης, γ) Ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη οικογενειών, δ) Ψυχολογική στήριξη και ψυχοθεραπεία σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ε) Ψυχολογική στήριξη της οικογένειας – συμβουλευτική γονέων, στ) Ψυχιατρική παρακολούθηση στο σπίτι του ψυχικά ασθενή, ζ) Λειτουργία τμημάτων λογοθεραπείας, μαθησιακών δυσκολιών, επαγγελματικού προσανατολισμού, η) Λειτουργία ομάδων έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης, θ) Τμήμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κοινωνικοποίησης και προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης ψυχικά ασθενών
Παράλληλα με την αμιγώς κλινική εργασία, αξιοσημείωτη είναι η προσφορά του Ινστιτούτου στην αγωγή κοινότητας. Εμπνεόμενοι και καθοδηγούμενοι από τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής, οι συνεργάτες του Ινστιτούτου θεωρούν καθήκον τους και καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της δουλειάς τους την κινητοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων προς την κατανόηση της ιδιαιτερότητας της ψυχικής ασθένειας, την καταπολέμηση του στίγματος και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων είναι από την ίδρυσή του ο Καθηγητής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, του οποίου η πολυετής αφιλοκερδής επιστημονική, εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά στο χώρο της ψυχικής υγείας και ιδίως στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την αποασυλοποίηση στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης είναι αδιαμφισβήτητη.

Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.inpsy.gr/en/

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.