ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

H Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «δραστηριοποιείται στο χώρο της διάδοσης, υπεράσπισης και ανάπτυξης των αρχών που αναγνωρίζουν στους ανθρώπους, ενταγμένους σε κοινωνικούς σχηματισμούς, δικαιώματα και ελευθερίες». Τα μέσα με τα οποία εκπληρώνονται οι σκοποί της Ένωσης είναι η μελέτη των προβλημάτων των πολιτών, σε ατομικό ή/και συλλογικό επίπεδο, η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους, η παροχή νομικής αρωγής, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εμβάθυνση του δημοσίου διαλόγου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων και λοιπών εκδηλώσεων που κρίνονται ανά περίπτωση πρόσφορες. Για τη βέλτιστη εκπλήρωση των σκοπών της η Ένωση επιδιώκει την συνεργασία με άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικαιωμάτων.

Ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για τα δικαιώματα

Τα σημεία στα οποία η Ένωσή μας αποδίδει προτεραιότητα είναι παραδοσιακά:

  • η αδυναμία τήρησης των εγγυήσεων της ποινικής δικονομίας ιδίως σε ό,τι αφορά κυρίως τις ομάδες «υψηλού κινδύνου» δυνητικών παραβιάσεων, όπως κρατούμενοι, αλλοδαποί, κτλ.
  • οι αντιτρομοκρατικές νομοθεσίες και οι πολλαπλές τους συνέπειες στο χώρο άσκησης των θεμελιωδών ελευθεριών,
  • η λογοκρισία και η προστασία της ελεύθερης έκφρασης του λόγου και της τέχνης
  • το μονίμως επίκαιρο ζήτημα των σχέσεων Κράτους-εκκλησίας, η εγκύρως πιστοποιημένα προβληματική κατάσταση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα και γενικότερα η δυσανεξία στη διαφορετικότητα

ενώ τα τελευταία χρόνια η έμφαση αποδίδεται περισσότερο:

  • στα ζητήματα δικαιωμάτων που τίθενται από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών για όλες τις κατηγορίες του μεταναστευτικού πληθυσμού
  • στη ρατσιστική βία και την άνοδο του νεοναζισμού.

Τα τελευταία χρόνια, η Ένωσή μας έχει διεξάγει δύο μεγάλες καμπάνιες που κατέληξαν σε προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου: μια για ένα νέο πλαίσιο των σχέσεων κράτους και εκκλησίας (2005-2006) και μια για έναν νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (2008-2010) η οποία στην πράξη συνεχίζεται, παρά τη θέση σε ισχύ του ν. 3838/2010. Σήμερα (2013) η Ένωση έχει ξεκινήσει μια νέα καμπάνια εναντίον του ακροδεξιού εξτρεμισμού που εδραιώνεται.

Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.hlhr.gr/

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.